ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 

Σύγχρονη γυναίκα

 

Βιβλίο «Απάνθισμα», σελ. 56-58

 

Η διδαχή εδόθη και εγράφη, για κάποια εργαζόμενη μητέρα.

«Τέκνον του Θεού, να φροντίζης το σπίτι σου, να πηγαίνης στο γραφείο σου, να γυρίζης στα παιδιά σου και να αισθάνεσαι χαρά. Μη φοβάσαι την εργασίαν.

“Σύγχρονη γυναίκα”. Σήμερα με τον χαρακτηρισμόν αυτόν μερικοί εννοούν την παραστρατημένη γυναίκα. Κάνουν όμως μεγάλο λάθος. Την σύγχρονη γυναίκα την εννοούμε με πολλές σημασίες, που είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής.

Στον κάθε αιώνα επικρατεί άλλο καθεστώς διαφορετικό από το προηγούμενον. Έτσι ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να μείνη έξω από τους κανονισμούς του καθεστώτος της εποχής του. Είναι ανάγκη, είσαι υποχρεωμένος, να συμβαδίζης με τους κανονισμούς αυτούς. Αλλά υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλά στρατόπεδα, όπως ο στρατός έχει νόμους και κανονισμούς τάξεως, έτσι και σύ, τέκνον του Θεού γυναίκα, θα προχωρής στην σύγχρονη κοινωνία της ζωής. Να ξεχωρίζης, ποιο είναι το λογικόν και ποιο είναι το άπρεπον, το κακόν.

Να μη γίνης “σύγχρονη” της παραλυσίας, που οδηγεί στον μαρασμό και στον χαμό της ψυχής.

Και το ντύσιμο της γυναίκας έχει σημασίαν. Όχι να γελοιοποιείσαι στο κοινό. Συγχρονισμός ναι, αλλά και συναρμολόγησις στην σκέψιν σου.

 

 

«Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός πρέπει να παραμείνει Ορθόδοξος»

Βιβλίο «Απάνθισμα», σελ. 56-58

 

Τέκνα μου, ζήτε στον 20ό αιώνα και βλέπετε τόσα στον κόσμον, διότι με την σύμπτυξιν των Εθνών, όλος ο κόσμος έγινε μιάς κατηγορίας. Η σύμπτυξις των Εθνών έκανε τα Χριστιανικά κράτη, να μη γνωρίζουν, πού βαδίζουν.

Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός, πρέπει να μείνη Ορθόδοξος. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί παρασύρονται και δημιουργούν κύκλους κατά του Χριστού. Πολλοί κύκλοι λειτουργούν τώρα και οι παρασυρόμενοι άνθρωποι δεν σκέπτονται, ότι ο Χριστός δεν χάνεται, δεν νικάται ποτέ. Τρέχουν, τρέχουν, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να σωθούν.

Μόνον ο δρόμος του Χριστού είναι ομαλός και ασφαλής. Ο άλλος, της πλάνης, έχει αγκάθια, που ερεθίζουν.

Και του Χριστού έχει αγκάθια, αλλά τον διαβαίνει ο Χριστιανός με την βοήθειαν του Χριστού. Ενώ της πλάνης έχει αγκάθια, με πυρωμένα βέλη.

Πυρωμένες είναι και οι συγκεντρώσεις, που κάνουν οι παρασυρθέντες.»

 

 

Η σημερινή εποχή είναι χειρότερη από τα Σόδομα και Γόμορα

 

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 49-50

 

Η σημερινή εποχή είναι χειρότερη από τα Σόδομα και Γόμορα. Χειρότερη από την εποχή του Νώε και του Ιώβ. Και τότε ήταν αμαρτωλοί απέναντι του Θεού, αλλά τώρα υπάρχει μεγαλύτερη απιστία και έντασις σαρκική προς τον εκφυλισμόν. Το παιδί δεν σέβεται τους γονείς του, ο σύζυγος δεν σέβεται την σύζυγόν του, κανείς δεν σέβεται και δεν εκτιμά τον άλλον. Η σαρκική έντασις είναι τελείως καταστρεπτική και με αυτήν εξώκειλεν ο κόσμος, χωρίς να σέβεται ο ένας τον άλλον. Κοιτάζει μόνον να ενσαρκώνη τας κακάς του επιθυμίας, και να σβήνη την αγάπη του Χριστού, που πάντοτε υπάρχει εις τον κάθε χριστιανόν. Δεν φροντίζει για το αμάραντο άνθος, για την αμάραντη αγάπη του Ουρανίου Πατρός, μόνον προσέχει τα βλαβερά και ανήθικα διδάγματα, που κάνουν την ζωήν με μέριμνες, με άγχος, προς το απρεπές περιβάλλον.

Γιατί, ώ άνθρωπε, δεν κάνεις μίαν ορθήν σκέψιν, εφόσον γνωρίζεις το Ευαγγέλιον, που είναι αλάνθαστον, που διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος;

Γιατί, ώ άνθρωπε, αφήνεις αχαλίνωτη την σκέψιν σου και προχωρείς στο σκοτάδι; Το φως, το άσβεστον, το αγαθόν, το μυρωμένον, το ηγιασμένον είναι η φωνή του Ευαγγελίου. Καταργείς το Ευαγγέλιον, το σπρώχνεις χωρίς σεβασμόν και παίρνεις δρόμον κατηφορικόν.

Πρόσεχε την πορείαν της ζωής σου, άνθρωπε, για να εύρης τον δρόμον τον φωτεινόν, τον αλάθευτον και ευλογημένον.

 

 

«Τώρα που είναι, κόρη μου, ο εικοστός αιώνας,

θα γίνουν θαύματα πολλά σαν του Ιησού Χριστού μας»

 

Φεβρουάριος 1962

Βιβλίο «Μηνύματα», σελ. 70

 

«Τώρα που είναι, κόρη μου, ο εικοστός αιώνας

θα γίνουν θαύματα πολλά σαν του Ιησού Χριστού μας.

Πολλά θ’ ακούσης, τέκνον μου, απ’ το δικό μου στόμα

γιατί ήταν θέλημα Θεού να βρίσκεσαι κοντά μας.

Δε θα μπορέσω να σου πω τα όσα έχω ακούσει

που λέν’ οι άπιστοι για με και την δική μας πίστι.

Θαρρούν πώς δεν ξεύρω εγώ για ποιους σκοπούς μιλούνε.

Είμαι σε όλων τις καρδιές κι’ ας μη παραπονιούνται.

Πώς να με δουν τα μάτια τους, που είναι πλανημένα

στα υλικά, στα άπιστα και όχι εις Εμένα;

Μη σε ρωτούν, ώ τέκνον μου, πώς βλέπεις το όραμά σου,

είναι αόρατη φωνή που μπαίνει στην καρδιά σου.»

 

«Θα γιατρευθούν πολλές καρδιές, με τ’ άγια λείψανά μας

όταν θα προσκυνήσουνε με δάκρυα στα μάτια»

 

2 Μαϊου 1962

Βιβλίο «Μηνύματα», σελ. 75

 

«Θα γίνουν θαύματα πολλά, για να πιστεύουν όλοι

να προσκυνήσουν τον Σταυρό που είναι στην Οικουμένη.

Προσκύνα, κόσμε, τον Θεόν, Χριστόν τον Ιησούν μας

και παρακάλει με καρδιά τα θεία μεγαλεία.

Θα γιατρευθούν πολλές καρδιές, με τ’ άγια λείψανά μας

όταν θα προσκυνήσουνε με δάκρυα στα μάτια.»

 

 

 sxedio did 38 sel50