Ἡ "ΣΥΝΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" μαζί μέ τήν ¨ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ¨

ὀργανώνουν

Ἡμερίδα στίς 18 Μαΐου 2019 καί ὥρα 3μμ - 9μμ

στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας - αἴθουσα ¨Μελίνα Μερκούρη¨,

ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ

διά τῶν εὐλογιῶν τοῦ ὁποίου καί πραγματοποιεται, μέ θέμα :

«Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπέναντι στή σύγχρονη ἄρνηση»

 

Imerida19052019

 

Στόχοι τῆς Ἡμερίδος :

1) Ἡ ἐγρήγορση καί ἡ ἐνθάρρυνση γιά ποικίλη ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων πολιτῶν ἀπέναντι στήν διάλυση τοῦ τριπτύχου Θρησκεία-Πατρίδα-Οἰκογένεια διά τῆς λυσσαλέας κατεπείγουσας ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος.

2) Ἡ καταδίκη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς προλειάνσεως τοῦ γιά τόν ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου.

3) Ἡ ἐν Χριστῷ σθεναρή ἐπιμονή μας μέχρι τῆς δικαιώσεώς μας ὅτι τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο, ἡ Ἱστορία τοῦ Γένους μας δέν ἐκχωρεῖται καί ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί Ἑλληνική.

4) Ἡ κριτική τοῦ προσφάτου αὐτοκεφάλου τῆς ¨Ἐκκλησίας¨ τῆς Οὐκρανίας. Τό μοντέλο τῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἶναι τό Αὐτοκέφαλο τοῦ 1850 διά τῆς Μείζονος Συνόδου. Ἐκκλησία, Λαός καί Πολιτεία ὀφείλουν νά βρίσκονται σέ σχέση συναλληλίας.

Βεβαίως καί ἡ προσευχή ἀπό τό σπίτι μας μετράει, βεβαίως καί ἡ συμμετοχή μας στά μυστήρια εἶναι τό πρῶτο ὡς πρός τήν ἀντιμετώπιση οἱωνδήποτε προβλημάτων, ἀλλά οἱ προφῆτες καί μάρτυρες τῆς Παλαιᾶς καί οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες τῆς Καινῆς Διαθήκης βγῆκαν στούς δρόμους, κήρυξαν, ρεζιλεύθηκαν, κοροϊδεύθηκαν, ἐμπαίχθηκαν, ἀλλά καί ὁμολόγησαν δημοσίᾳ ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὅπως λέει τό Εὐαγγέλιο πού ὑποτίθεται ὅτι πιστεύουμε καί ἀκολουθοῦμε· μέχρι πού θυσιάστηκαν ἀπό ἀγάπη στόν Χριστό καί στό κατ’εἰκόνα δημιούργημά Του, τόν ἄνθρωπο. Ἐμεῖς;

Γι’ αὐτό καλοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες νά δώσουν δυναμικά τό παρόν τους στήν παροῦσα ἡμερίδα, διαδίδοντας καί σέ ἄλλους τό μήνυμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ Ἀρχιμ. π. Παῦλος Δημητρακόπουλος, θεολόγος-συγγραφέας καί Δ/ντής Γραφείου Αἱρέσεων & παραθρησκειῶν Ἱ.Μ.Πειραιῶς, ὁ Γεώργιος Δ. Ποταμιάς, Σύμβουλος Ἐπικρατείας, ὁ Γεώργιος Ἀποστολάκης, Ἀρεοπαγίτης, ὁ Ἀνδρέας Μπλάνος, Ὑπτγος (εα), πρώην Δ/ντής Διεθνῶν Σχέσεων ΓΕΕΘΑ καί δημοσιογράφος τοῦ Ἀχελῶος TV καί ὁ Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος-συγγραφέας, μέ προεδρεύοντα τόν Πρωτοπρ. Γεώργιο Δ. Μεταλληνό ἀποτελοῦν τήν δυναμική ὁμάδα, διά τῶν ὁποίων θά διεξαχθεῖ ἠ ἐν λόγῳ Ἡμερίδα.

Οἱ ἐξαίρετοι ἐγκρατεῖς εἰσηγητές ὄχι μόνο κατέχουν τό ἀντικείμενο μέ τό ὁποῖο ἀσχολοῦνται, ἀλλά ἔχουν καί τήν ἱκανότητα διά τοῦ διαλόγου νά ἐξηγήσουν οἱαδήποτε ἀπορία ἐπί τῶν ἀντιστοίχων θεμάτων, τά ὁποῖα πραγματεύονται.

Ἡ Ἐστία θά διαθέσει πούλμαν γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται νά μεταβεί στό Σ.Ε.Φ. ἔναντι μικροῦ ἀντιτίμου. Τό πούλμαν θά ἀναχωρήσει ἀπό τήν ὁδό Παπαφλέσσα στίς 14.00 καί θά ἐπιστρέψει στό τέλος τῆς ἡμερίδας. Γιά πληροφορίες καλέστε στήν γραμματεία τῆς Ἐστίας Πατερικῶν Μελετῶν τηλ. 2108025211.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ

Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία & Εστία Πατερικών Μελετών


Πρόγραμμα

Α' ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:00-15:30 Προσευχή -Ἔναρξη -Χαιρετισμοί

15:30-17:00 Α΄ Συνεδρία Προεδρεύων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

15:30-15:55 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ «Ὑφίσταται ἀναγκαιότης ἀλλαγῆς τοῦ συνταγματικοῦ πλαισίου σχέσεων Ἐκκλησίας – Πολιτείας, ἰσχύοντος τοῦ ἄρθρου 13 περί θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στήν Ἑλλάδα; Μῦθοι καί Παρανοήσεις»

15:55-16:20 Γεώργιος Ἀποστολάκης, Ἀρεοπαγίτης «Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέσα σέ μιά ¨θρησκευτικά οὐδέτερη¨ πολιτεία. Συνέπειες»

16:20-16:45 Γεώργιος Δ. Ποταμιάς, Σύμβουλος Ἐπικρατείας «Ο Γάμος καί ἡ Οἰκογένεια σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 21 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος»

16:45-17:00 Συζήτηση

1700-1715 Διάλειμμα

Β´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

17:15-18:45 Β΄ Συνεδρία Προεδρεύων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

17:15-17:40 Ἀρχιμ. π. Παῦλος Δημητρακόπουλος, θεολόγος-συγγραφέας, Δ/ντής Γραφείου Αἱρέσεων & παραθρησκειῶν Ἱ.Μ.Πειραιῶς «Οἰκουμενισμός: νεώτερες ἐξελίξεις ἀπό τή Σύνοδο τῆς Κρήτης μέχρι σήμερα»

17:40-18:05 Ἀνδρέας Μπλάνος, Ὑπτγος (εα), πρώην Δ/ντής Διεθνῶν Σχέσεων ΓΕΕΘΑ καί δημοσιογράφος τοῦ Ἀχελῶος TV «Τό Μακεδονικό ζήτημα. Παρελθόν, παρόν καί μέλλον»

18:05-18:30 Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος-συγγραφέας «Τό οὐκρανικό ζήτημα ὡς μεῖζον ἐκκλησιαστικό καί ἐκκλησιολογικό πρόβλημα. Προτάσεις»

18:30-18:45 Συζήτηση

18:45-19:00 Πορίσματα-Λήξη Ἡμερίδος

ΕΘΝΊΚὈΣ ΎΜΝὈΣ

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν