Η   Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Α Γ Ι Ο Υ   Ρ Α Φ Α Η Λ

 

Η Ιερά Μονή μας, προσκυνεί και λατρεύει ορθοδόξως τον Τριαδικό Θεό.

Έχει δε ως προστάτες και πολιούχους τους νεοφανείς και θαυματουργούς Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη. Τους Αγίους Αυτούς έχει ως οδηγούς και φωτεινά πρότυπα πίστεως, ζωής, αυτοθυσίας, αλλά και φιλοπατρίας και, μετά Θεόν, Εκείνους ιδιαιτέρως ευλαβείται, τιμά, επικαλείται και διακονεί.

altΟι τρεις Άγιοι στον Βράχο (βλέπε Ιστορικό)

Σκοπός της Ιεράς μας Αδελφότητος, μέσα στα πλαίσια της λατρείας του Θεού και της διακονίας των Αγίων μας είναι:

Αφ’ ενός μεν η διαμόρφωση γνησίου χριστιανικού ήθους και πίστεως, καθώς και αφοσιώσεως στην εν Χριστώ ζωή προς έμπρακτον τήρηση των θείων επιταγών, καθ’ ομοίωσιν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Αφ’ετέρου δε η εν γένει ιεραποστολική εργασία προς διάδοση και καλλιέργεια της χριστιανικής πίστεως σύμφωνα με τις αρχές και τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Βεβαίως, όταν γίνεται λόγος για ιεραποστολή, δεν εννοείται μόνο η εξωτερική ιεραποστολή, αλλά πρωταρχικώς και κυρίως η ιεραποστολή που απευθύνεται αφυπνιστικά καταρχήν στον πλησίον μας συνάνθρωπο, τους αδελφούς (νεο)Έλληνες, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν ξεχάσει την ουσία και το νόημα του Χριστιανισμού. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας, για να αναβαπτιστούμε στα νάματα της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης και να ξανανάψει η σπίθα της πίστεως μέσα μας και παράλληλα χρειάζεται και ποικιλόμορφο έργο, τελετουργικό – λατρευτικό, κηρυκτικό – κατηχητικό, συγγραφικό – εκδοτικό.

Παράλληλα με τον (κυρίαρχο) ιεραποστολικό χαρακτήρα της, η Ιερά Μονή μας δεν παραγνωρίζει και τις καθαρά υλικές ανάγκες των αδελφών μας στις οποίες στέκεται αρωγός, όταν και όπου μπορεί να βοηθήσει, ανάλογα με τα εκάστοτε διαθέσιμα μέσα και τους πόρους της.

Θεμελιώδεις αρχές που τονίζει η Ιερά Αδελφότητά μας είναι οι εξής:

1) «Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής ημών...» (Απόστολος Παύλος, Β’ Θεσσαλονικείς κεφ. β’,15). Ζούμε σε μια εποχή όπου παρατηρείται μια επικίνδυνη καταφρόνηση των Ιερών Κανόνων και παραδόσεων και μια χαλάρωση - αλλοίωση του ορθόδοξου φρονήματος και ήθους. Εμφανίζονται, λοιπόν, παράτυπες συνδιασκέψεις, συμπροσευχές, ακόμα και συλλείτουργα με παπικούς και άλλους αιρετικούς, με την συμμετοχή ή και πρωτοστασία μεγαλοσχημόνων κληρικών, έως και αυτών των διοικητικών κεφαλών της Εκκλησίας. Ο πάπας και οι αιρετικοί αποκαλούνται από τους οικουμενιστές «αδελφές Εκκλησίες», ενώ «μυστήρια» των αιρετικών αναγνωρίζονται ως έγκυρα. Το μήνυμα λοιπόν του Αποστόλου Παύλου είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Πρέπει να μείνουμε σταθεροί στις ορθόδοξες παραδόσεις μας και να τις διαφυλάξουμε ως «κόρη οφθαλμού». Πρέπει να ακολουθήσουμε το διαχρονικό παράδειγμα τόσων και τόσων πατέρων: Του Γρηγορίου του Παλαμά, του Μάρκου του Ευγενικού, του Αγίου Νεκταρίου, ακόμα περισσότερο δε των ιδίων των πολιούχων Αγίων μας Ραφαήλ και Νικολάου, που για τον λόγο αυτό ονομάζονται Ομολογητές, διότι παράτησαν τιμές, δόξες, αξιώματα και εξορίστηκαν, επειδή θέλησαν να παραμείνουν πιστοί στις ορθόδοξες παραδόσεις τους. Μόνο έτσι θα παραμείνουμε αυθεντικοί και αποστολικοί και το θεμέλιό μας θα συνεχίσει να είναι το μόνο που μπορεί να τεθεί: Ο Ιησούς Χριστός. Ειδάλλως, θα γκρεμιστούμε ... και θα είναι η πτώσις μας μεγάλη!!

2) «Τα μοναστήρια χτίζονται ψηλά για να ανεβαίνει ο άνθρωπος», όπως λέει ένας σύγχρονος γέροντας. Χρειάζεται, με άλλα λόγια, αγώνας και πνευματική άνοδος, για να προσεγγιστούν τα χριστιανικά πρότυπα ζωής και μόχθος για να γευτούμε πνευματικούς καρπούς. Η χριστιανική (και ακόμα περισσότερο η μοναστική) ζωή δεν είναι ένας χαλαρός περίπατος, αλλά μια κοπιαστική ανάβαση.

Η Ιερά Μονή βρίσκεται στο Άνω Σούλι του Μαραθώνος Αττικής (βλ. χάρτη πρόσβασης). Αποτελεί έναν χώρο ησυχίας, λατρείας, πνευματικής εργασίας και αγώνος (βλ. φωτογραφίες περιήγησης). Πρόκειται για ένα τόπο ιερό, επιλεγμένο και αγιασμένο από τον ίδιο τον Άγιο Ραφαήλ (βλ. Ιστορικό).